Vakbond FNV startte eind december een meldpunt voor zorgmedewerkers die door corona langdurig klachten ondervinden en daardoor financiële schade oplopen. Steeds meer mensen melden zich, omdat ze langer dan een jaar in de ziektewet zitten. Daardoor verliezen zij een deel van hun salaris.

Voor anderen is de impact nog groter. Zij zijn binnenkort twee jaar ziek, waardoor zij hun baan verliezen en in de WIA belanden. Hun inkomsten nemen netto 30 tot 50 procent af. Sommigen moeten zijn daardoor gedwongen om hun huis te verkopen, omdat ze de lasten niet meer kunnen dragen. “En dat is heel zuur als je je bedenkt dat dit in heel veel gevallen ook de mensen zijn die hun eigen gezondheid in de waagschaal stelden om in deze coronapandemie zorg te kunnen blijven verlenen”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Meer dan 2.000 meldingen

Bij de vakbond hebben zich in een maand tijd — van eind december tot eind januari — meer dan 2.000 (!) mensen gemeld. Een kwart daarvan is binnenkort twee jaar ziek. Volgens Jong zijn deze cijfers slechts het topje van de ijsberg. De FNV wil daarom dat er met spoed werk gemaakt wordt van een financiële tegemoetkoming voor hen. “Bedrijven krijgen miljardensteun, maar de mensen in de frontlinie hebben echt het gevoel dat ze dubbel slachtoffer zijn. Ze worden in hun gezondheid geraakt, én in hun portemonnee.”

Al in april 2021 beloofde toenmalig zorgminister Tamara van Ark dat er een fonds zou komen voor de slachtoffers. Daar is niks meer mee gebeurd, omdat zoiets niet haalbaar zou zijn zo lang het kabinet demissionair was. Nu een groot aantal zorgwerkers in de WIA dreigt te belanden, is haast geboden, stelt de FNV.

Gesprekken met minister

De vakbond werkt daarom hard aan een oplossing. Vicevoorzitter Jong voerde twee weken geleden, samen met vijf slachtoffers, een gesprek met minister Conny Helder van Langdurige Zorg & Sport over de maatschappelijke en financiële gevolgen van long covid.

“De minister heeft heel goed naar de verhalen van de ervaringsdeskundigen geluisterd en erkent dat er een groot probleem ligt. We hebben hoge verwachtingen dat zij niet morgen, maar wel binnenkort met een voorstel zal komen”, zegt Jong. “We verwachten dat de minister nu haar verantwoordelijkheid neemt en een tegemoetkoming voor deze mensen gaat regelen. Met alleen applaus zijn ze niet geholpen.”