Het WODC heeft de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen geëvalueerd. In deze wet staan onder andere de regels rond het gedwongen uit huis plaatsen van kinderen. Dit wordt de ondertoezichtstelling genoemd. Uit de evaluatie blijkt dat deze regels in de praktijk worden opgerekt, met alle gevolgen van dien. Zo is er vaak niet genoeg hulp beschikbaar voor het uithuisgeplaatste kind en zijn ouders. Dit zorgt ervoor dat hulp vaak zo laat komt dat een kind niet meer terug naar zijn ouders mag. Hier is namelijk een wettelijke termijn voor. Dit kan ervoor zorgen dat ouders het gezag over hun kind kwijtraken, zonder dat dit de bedoeling is.

Rechters terughoudend

Soms is het wel nodig dat het gezag van de ouders beëindigd wordt. Als een kind al heel lang uit huis is, is het de procedure dat ouders uit het ouderlijk gezag worden gezet. Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden, in opdracht van het WODC, blijkt dat rechters hier steeds terughoudender in worden. Zij vinden het afnemen van ouderlijk gezag te ingrijpend, zelfs als kinderen al jaren niet meer thuis wonen. Dit komt onder andere door het gebrek aan pleeggezinnen, waardoor de kinderen geen zekerheid hebben op een blijvende plek bij een pleeggezin.

Wachttijd

Het grootste probleem is dat alles te lang duurt. Er zijn wachtlijsten door het tekort aan jeugdbeschermers en het duurt vaak te lang voordat een kinderbeschermingsmaatregel wordt uitgesproken. Hierdoor kunnen ouders en kinderen minder goed opkomen tegen besluiten van de overheid, ook wel rechtsbescherming genoemd. Denk bijvoorbeeld discussie rond de voogdijmaatregel. “Zo lang de uitvoering hapert, staan kinderen die te maken krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel in Nederland in de kou”, zegt het WODC.

Dit is niet de eerste keer dat het over problemen in de jeugdbescherming gaat. Al jaren maken inspecties en zorgverleners hier melding van. Ook minister Franc Weerwind van rechtsbescherming heeft toegegeven dat het stelsel ‘piept en kraakt’. De minister komt in november met voorstellen om de jeugdbescherming aan te pakken.