‘Als Kuipers niet naar ons komt, gaan wij wel naar Kuipers toe’. Dat moet het idee zijn geweest van de honderden demonstranten die vrijdag vanaf het Malieveld naar de Binnenhof gingen. De minister zou naar het Malieveld komen, maar kon door een uitgelopen ministervergadering niet meer aanwezig zijn. Huisarts Aard Verdaasdonk wist het algemene gevoel goed samen te vatten: “De ministerraad loopt uit, dus Ernst Kuipers komt niet”, valt achteraf te lezen op de website van het initiatief. “We kennen dat, een spoedje. Maar die spoed is nu hier, bij ons.”

Vertrouwen in plaats van verantwoording

Een deel van de demonstranten besluit naar het Binnenhof te trekken, waar ze worden tegengehouden en weggestuurd door de politie. Een grote groep gehoorzaamt en vertrekt weer, in polonaise. De groep die overblijft, wordt uiteindelijk beloond. Kuipers en collega Conny Helder komen naar buiten en gaan in gesprek met de betogers. Ze moedigen de huisartsen aan om met elkaar concreet te worden. Helder: ‘Ik heb afgesproken dat jullie als eerste met de ontregeling van de zorg kunnen beginnen. Wat mij betreft kan dat morgen al.”

De initiatiefnemers spreken na afloop van de manifestatie van een hartverwarmende bijeenkomst en een succesvolle actieweek.  Met de landelijke actieweek huisartsen willen de initiatiefnemers laten zien dat er concrete, afdwingbare afspraken gemaakt moeten worden om het huisartsenwerk vol te houden. De volgende vier thema’s stonden centraal:

  1. Meer tijd voor patiëntenzorg: De standaard consulttijd moet van tien naar vijftien minuten en er moet een systeem komen van vertrouwen in plaats van verantwoording. Hierdoor zou de administratieve druk minder worden.
  2. De wachttijden: Er moet wachttijdopvang geboden worden aan patiënten die op een wachtlijst staan. Doorverwezen patiënten blijven, door de wachtlijsten, vaak langdurig een beroep doen op hun huisarts.
  3. De druk van de Algemene Nabestaanden Wet moet lager: alleen gebruik van huisartsenposten bij echte spoedklachten.
  4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting.

Druk op huisartsenzorg verlagen

De huisartsen kijken positief terug op de week. “Dat wij als huisartsen dit hebben gedaan maakt zo duidelijk dat de maat vol is”, vertelt huisarts Ingeborg van Lingen uit Nijverdal aan het AD. “En dat het is gelukt om met de ministers te praten: “Dat geeft een goed gevoel”. Toch is het werk nog niet gedaan. “We laten de boodschap niet los”, laten de initiatiefnemers weten op hun website. “We willen concrete afdwingbare afspraken om de druk op de huisartsenzorg te verlagen en wel nu.”