Vincent Babay van Conview Care werkt dagelijks met zorgdomotica, waaronder verlichting en slimme sensoren. Hij legt uit wat je allemaal kunt doen met de laatste innovaties in de zorg. Een van de toepassingen met slimme sensoren is die van het beddetectieveld. Rondom het bed worden als het ware verschillende vakken in de software van de slimme camera gecreëerd. “Op het moment dat iemand met bijvoorbeeld dementie naar het toilet loopt, passeert deze persoon verschillende vakken”, vertelt Babay. “Wanneer hij of zij vervolgens niet binnen een bepaalde tijd terugkeert, gaat er bij het zorgpersoneel een alarm af op de smartphone.

Innovatie zorg

Andere voorbeelden van innovaties in de zorg zijn akoestische detectie (als een van de bewoners een buitengewoon geluid maakt boven een bepaald aantal decibel) en de virtuele ronde. “Wanneer zorgpersoneel ’s nachts een ronde loopt, worden bewoners vaak wakker van deuren en licht. Met de virtuele ronde kan op een smartphone of scherm gekeken worden of iedereen slaapt. Uiteraard wordt hierbij nadrukkelijk gekeken naar de privacywet. Zo wordt er niks opgenomen en gaan de camera’s automatisch uit wanneer een collega bij een cliënt binnen is en automatisch aan als de zorgmedewerker de kamer weer verlaat.”

Innovatieve verlichting

Bij verlichting denk je waarschijnlijk in eerste instantie: hoeveel impact kan dat nou hebben? Maar dat is volgens Babay niet te onderschatten. “Tegenwoordig bestaat er kunstlicht dat perfect daglicht nabootst. Voor sommige mensen is het op bepaalde momenten heel fijn om een dagritmegevoel te creëren, terwijl er geen daglicht is.” Zeker mensen met dementie die veelal geen dagritme gevoel hebben.

Met slimme verlichting kun je bovendien ook evacueren. Zo is het mogelijk om verschillende kleuren in te zetten en te laten knipperen. “Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij een calamiteit of om een verward persoon terug te laten komen naar de juiste locatie. Ook is het mogelijk om een bewoner met een lichtkleur te laten weten dat er zorgpersoneel onderweg is. Bijvoorbeeld nadat er op een noodknop is gedrukt.”

Slimme sensoren in zorg

Met de laatste innovaties in de zorg is het mogelijk om bewoners in zorginstellingen toegang te geven tot bepaalde leefcirkels. “Bewoners krijgen een polsbandje of halszender om die op basis van de bluetooth (BLE) in contact staan met de nodes (gateways). Daarmee gaan bepaalde deuren naar gangen, zalen en de tuin wel of niet open. Afhankelijk welke leefcirkel de bewoners krijgt. Alles in overleg met de familie en arts. Voor sommige mensen is het gevaarlijk als ze alleen naar de tuin gaan. Je kunt dan instellen dat ze bijvoorbeeld alleen op de begane grond moeten blijven. De deur naar buiten blijft dan dicht voor deze persoon. Voor bewoners die wél zelfstandig naar de tuin kunnen, wordt dit voor hun ingesteld. De kleinste leefcirkel is te allen tijde leidend. Het komt namelijk wel eens voor dat twee bewoners met een verschillende leefcirkel door een deur willen en dit dus niet tegelijkertijd gaat. Dit alles rekening houdend met de Wet Zorg en Dwang.”

Buiten wordt er gelokaliseerd op basis van gps, geeft Babay aan. “Als iemand bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat, er paniek ontstaat bij de bewoner en die op de alarmknop drukt, kun je hem of haar daarmee redelijk nauwkeurig lokaliseren via een Google Maps kaart op de smartphone van de zorgmedewerker.”