Dat zorgt voor problemen. Vaste medewerkers en zelfstandigen of flexwerkers geven aan dat het stijgende aantal flexwerkers een negatieve invloed heeft op de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Elise Merlijn, zorgbestuurder van FNV, ziet dat ook en waarschuwt voor de gevolgen: “Als een verdere trend van vast naar flex zich doorzet, stevenen we af op een zorginfarct”, vertelt ze in een persbericht van FNV. “Zeker in een sector waar de vraag de komende jaren alleen maar zal toenemen en het personeel vergrijst. De werkdruk is al schreeuwend hoog in de zorg en wordt alleen maar groter naarmate het vaste team kleiner wordt. ”Een ander nadeel is de financiële last voor zorginstellingen. “De personeelstekorten en inhuur van dure externen zetten de financiële positie van de zorginstellingen enorm onder druk”, legt Merlijn uit.

Voor- en nadelen voor zelfstandigen

Hoewel het aantal zelfstandigen en flexwerkers nadelig is voor de zorg, halen zij er zelf veel voordeel uit. Ze hebben meer te zeggen over hun eigen werkdagen, krijgen vaak een hoger salaris en kunnen makkelijker vakanties opnemen. Toch zitten hier ook nadelen aan vast. Zo bouw je als zelfstandige of flexwerker je eigen pensioen op, krijgt je niet doorbetaald bij ziekte en is er minder zekerheid.

Merlijn heeft tips voor de zorginstellingen die last hebben van de stijgende arbeidskosten. Ze motiveert hen om hun werknemers vast te houden: “Laat het geld niet wegstromen via detacheringsbureaus, maar zorg dat het geld bij de zorgmedewerkers komt die dag en nacht klaar staan om de gewenste zorg te leveren. Bij een goed balans tussen zekerheid van werk met de juiste beloning, sociale zekerheden én vooral het hanteren van gezonde roosters is de behoefte om te flexen veel minder groot.

Het onderzoek

Aan dit onderzoek, de FNV Zorgbarometer, deden in totaal 4.550 zorgmedewerkers mee. 4.168 van hen zijn in vaste dienst en 523 werken als zzp’er of flexwerker. Ze zijn werkzaam in vrijwel alle grote zorgsectoren. Het volledige rapport kun je hier lezen.

Wat je moet regelen als zzp’er in de zorg, daarover schreven we dit artikel.