De meeste zorgprofessionals zijn wel bekend met verhalen van ontspoorde mantelzorg. Het gebeurt niet opzettelijk, maar is het gevolg van overbelasting. Aan het begin gaat het prima en is er weinig aan te merken op de zorgverlening, totdat het te zwaar wordt. Door onkunde of onmacht ontstaan er dan problemen zoals verkeerde behandeling of zelfs verwaarlozing en mishandeling.

Praktijk

MantelzorgNL noemt enkele voorbeelden uit de praktijk. Een dementerende die aan een stoel wordt vastgebonden, zodat hij geen ongelukken kan veroorzaken wanneer de mantelzorger even weg is om boodschappen te doen. Een ‘drukke patiënt’ die extra medicijnen krijgt omdat de mantelzorger wil uitrusten. Of een patiënt die niet meer wordt gedoucht, omdat hij daar altijd moeilijk over doet.

Dergelijke voorbeelden doen zich vooral voor wanneer het leveren van de zorg te zwaar wordt voor de mantelzorger. Overbelaste mantelzorg kan namelijk leiden tot ontspoorde mantelzorg. Om dat te voorkomen moet er meer aandacht komen voor de mantelzorger, moet er eerder professionele zorg worden ingezet als het te zwaar dreigt te worden en moet overbelasting van de mantelzorger tijdig worden gesignaleerd.

Oplossing

MantelzorgNL wil meer aandacht voor ontspoorde mantelzorg en het onderwerp bespreekbaar maken. Door de vergrijzing en personeelstekorten in de zorg zijn we steeds vaker afhankelijk van mantelzorgers. En daardoor neemt de kans op ontspoorde mantelzorg dus toe. MantelzorgNL stelt dat er in eerste instantie gefocust moet worden op betere monitoring, zodat problemen eerder gesignaleerd kunnen worden.

Webinar Hart voor Zorg

Op 29 juni is er een webinar bij Hart voor Zorg over ouderenmishandeling. Daarin vertelt Sacha Matse, coach en trainer gespecialiseerd in huiselijk geweld, over verschillende vormen, signalen en risicofactoren van ouderenmishandeling. Deelname aan de webinar is gratis, aanmelden kan hier.