De afspraken moeten ervoor zorgen dat patiënten overstappen naar een goedkoper, vergelijkbaar geneesmiddel als dat mogelijk is. Als het noodzakelijk is om een specifiek medicijn te blijven gebruiken, gebeurt dat uiteraard niet. Een arts moet eigenlijk op het recept schrijven of een specifiek medicijn noodzakelijk is, maar uit onderzoek blijkt dat artsen dat niet vaak doen.

In de afspraken staat dat patiënten maximaal één keer per twee jaar wisselen van medicijn. De nieuwe afspraken gelden ook voor mensen die al lang gebruik maken van hetzelfde geneesmiddel. Ook zij kunnen op een goedkopere variant worden overgezet, met dezelfde werking.

Rood, oranje, groen

Medicijnen zijn voor deze ontwikkeling verdeeld in drie groepen: rood, oranje en groen. Als een medicijn op de rode lijst staat mag deze niet vervangen worden, tenzij er bijvoorbeeld een tekort ontstaat. Een ‘oranje’ medicijn mag vervangen worden door een goedkopere versie, maar de patiënt moet hierbij wel goed begeleid en in de gaten gehouden worden. Als een medicijn ‘groen’ is mag het altijd gewisseld worden, op enkele uitzonderingsgevallen na. Als de arts aangeeft dat het medicijn niet ingewisseld kan worden, moeten de apotheker en zorgverzekeraar dat advies volgen.

Betrokken partijen

Hoewel eerdere gesprekken over een dergelijke regeling op niets uitliepen, is het de betrokken partijen nu toch gelukt om tot een akkoord te komen. Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie Nederland en apothekersorganisatie KNMP gingen eind vorig jaar opnieuw in overleg met de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsengenootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging. Dat gebeurde onder begeleiding van een externe partij, waardoor het onderlinge vertrouwen volgens minister Kuipers weer is opgebouwd. De komende tijd zullen de partijen verder overleggen over de uitwerking van de plannen. K

Minister Kuipers is blij met de belangrijke stap in het aanpakken van onnodig prijzige medicatie. ‘Ik denk dat patiënten, maar ook de premiebetaler, daarbij uiteindelijk het meest gebaat zijn’, schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer.