Wat houdt die subsidieregeling precies in?
De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) kan voor uiteenlopende doeleinden gebruikt worden. Er zijn zeven overkoepelende soorten activiteiten gedefinieerd waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, te weten:

  • Het verbeteren van de deskundigheid van teams in de wijkverpleging, bijvoorbeeld door intervisie, intercollegiale toetsing en opleidingen;
  • Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging;
  • Het stimuleren van samenwerking met andere organisaties;
  • Het verbeteren van de zelfredzaamheid van cliënten;
  • Het reduceren van administratieve lasten;
  • Het verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur;
  • Het in gebruik nemen van nieuwe technologieën.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor deze subsidieregeling?
Aangezien het schrijven van een subsidieaanvraag inclusief activiteitenplan en begroting best wat tijd kost, raden we aan om eerst de door het RVO beschikbaar gestelde Quickscan te doen. Je kunt dan in grote lijnen kort je idee toelichten en snel achterhalen of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de subsidieregeling.

Hoe werkt de subsidieaanvraag voor de SOW?
Subsidieaanvragen voor de SOW mogen worden ingediend door alle zorginstellingen voor wijkverpleging. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers in de wijkverpleging, alsmede met huisartsen en gemeenten. Aanvragen kunnen vanaf 3 mei tot en met 30 juni 2021 worden ingediend. Het is mogelijk om meerdere subsidieaanvragen in te dienen, maar hou er rekening mee dat er maximaal één aanvraag per activiteit mag worden ingediend.