Het onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) toont aan dat door allerlei administratieve regels het werk van wijkverpleegkundigen onder druk zet. De zorgverleners hebben vooral problemen met de klinische documentatie over de zorgverlening aan individuele cliënten en het vastleggen van organisatorische zaken. Volgens de wijkverpleegkundigen heeft vooral dat laatste weinig nut.

Hoe kan het beter?

Om de werkdruk te verminderen doet het Nivel een aanbeveling. De organisatorische documentatie moet worden beperkt, zodat wijkverpleegkundigen daar minder tijd aan kwijt zijn. Daarnaast adviseert het onderzoeksinstituut om elektronische cliëntendossiers gebruiksvriendelijker te maken. Het invullen van de verplichte onderdelen van deze dossiers leidt bij sommige verpleegkundigen namelijk ook tot meer werkdruk. 

Volgens onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot spelen verpleegkundigen zelf ook een belangrijke rol. “Om hun werkdruk te verminderen moeten verpleegkundigen een prominente stem krijgen én claimen in de doorontwikkeling van elektronische cliëntendossiers.”

Onderzoek

Het Nivel voerde in 2019 een onderzoek uit onder 195 deelnemers van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging door middel van een vragenlijst. Aan het vervolgonderzoek in 2020 namen 28 wijkverpleegkundigen uit het hele land deel. Zij werden verspreid in vier focusgroepen. Het onderzoek is in januari 2022 gepubliceerd in het Academisch tijdschrift BMC Nursing.