Technologie kan ervoor zorgen dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen leven en zelfredzaam zijn. Zo is er bijvoorbeeld een sensor die slaapgedrag analyseert. Ook zijn er meerdere apps die een client op afstand kunnen monitoren. Een van de voorwaarden die aan zorgtechnologie gesteld wordt, is dat het middel invulling moet geven aan de vraag van de cliënt of zorgverlener.

“Een beperking hoeft geen belemmering te zijn voor een volwaardig leven”, zegt minister Conny Helder op de website van de Rijksoverheid. “Met de juiste ondersteuning en inzet kunnen we er voor zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en eigen regie voert over zijn leven.”

Innovatie-route

Zorgorganisaties die meer gebruik willen maken van innovaties kunnen de Innovatie-route volgen. De Innovatie-route is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan dat al in de praktijk getest is. Het kabinet hecht veel waarde aan deze vernieuwingen. Daarom is er tussen 2023 en 2027 20 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen vijf organisaties over de hele organisatiebreedte innoveren en hun technologiegebruik opschalen. Daarnaast worden 25 organisaties begeleidt om dit op te pakken en in te voeren bij hun organisatie.