Met het oog op de toenemende zorgvraag vraagt dat om een herziening van de organisatie van de zorgsector, aldus Helder. Daarom roept ze op tot een Rijksbrede aanpak.  “Duidelijk is dat als we niets doen, de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg – evenals in andere sectoren – de komende jaren alleen maar groter zullen worden”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Opvolging kabinet voor de zomer van 2022

Een Rijksbrede aanpak zal aangestuurd worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het kabinet komt voor de zomer met een kamerbrief over de aanpak van de arbeidsmarktkrapte in Nederland.

Kwart beroepsbevolking in de zorg zonder ingrijpen

Volgens Helder werkt op dit moment een zesde van de beroepsbevolking in zorg en welzijn. Dat zal bij ongewijzigd beleid oplopen tot een vijfde in 2030 en een vierde in 2040. Dat blijkt uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Er werken nu 1,5 miljoen mensen in de zorg, wat kan oplopen tot 2,4 miljoen in 2040 als er niks verandert.

Het kabinet is van mening dat deze groei op den duur moet stoppen. In de periode van 2022 tot 2025 zouden er 140.000 banen bijkomen voor zorgpersoneel, maar het kabinet denkt dat dat beperkt kan worden tot 110.000.

Betere scholing van huidig zorgpersoneel

Minister Helder: “We moeten investeren in het voor de zorg behouden van zorgmedewerkers, leven lang ontwikkelen, het opschalen van technologische en sociale innovaties en in zeggenschap. Schaarste noopt tot nieuwe wegen en er is geen tijd te verliezen. Als we nu niets doen, dan lopen we het risico dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg wordt uitgehold.”

Helder vindt dat het aantrekkelijk moet zijn om in de zorg te (blijven) werken. Een belangrijke rol is weggelegd voor werkgevers in de zorg, die daarin door Helder gestimuleerd zullen worden. Helder stelt in de zomer van dit jaar met een uitgebreidere toelichting te komen op haar plannen.