De bedoeling van de richtlijn is het tegengaan van onterecht of overmatig gebruik van pijnstillers, om zo schadelijke gevolgen te beperken. De NVA denkt dat dit het beste kan door meer en betere informatie te geven. Patiënten weten de risico’s vaak niet, met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat twee derde van de patiënten geen afspraken heeft gemaakt over de gebruiksduur van zware medicijnen. 45 procent van de patiënten weet daardoor niet dat het de bedoeling is dat zij de medicijnen kort gebruiken. Daarnaast is 43 procent niet op de hoogte van de verslavingsrisico’s.

Bijwerkingen en verslavingen

Meer focus op informatie is dus ontzettend belangrijk. Veel patiënten kunnen namelijk niet zonder pijnstillers, omdat de pijn anders ondragelijk wordt. Om bijwerkingen en verslavingen te voorkomen mogen pijnstillers alleen nog maar voorgeschreven worden onder verantwoordelijkheid van een arts. Na het voorschrijven moet ervoor gezorgd worden dat de patiënt goed ingelicht wordt over de gebruiksduur en de risico’s. Afbouwen is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom bevat de richtlijn een afbouwschema, zodat patiënten beter van hun pijnstillers af kunnen komen.