Tussen maart en april is het aantal wachtenden amper veranderd. Opvallend, aangezien het coronavirus op zijn retour is en er meer ruimte zou moeten zijn om zorg te leveren aan reguliere patiënten. De belangrijkste oorzaak is het nog altijd hoge ziekteverzuim. Volgens de monitor Toegankelijkheid van Zorg van de NZa ligt het ziekteverzuim nu tussen de 9,4 en 11,7 procent, terwijl dat vóór de coronacrisis tussen de 5,7 en 7,4 procent lag.

Oplossingen per ziekenhuis

De NZa rekent erop dat ziekenhuizen met lange wachtlijsten zelf op zoek gaan naar oplossingen. Samenwerking met andere ziekenhuizen en zelfstandige praktijkklinieken uit de regio behoren volgens de NZa tot de mogelijkheden. Verzekeraars moeten volgens hen plannen maken met de zorgorganisaties om dat voor elkaar te krijgen. Patiënten die op de wachtlijst staan kunnen aan hun zorgverzekeraar vragen of ze ergens anders terecht kunnen.

Volgens data van Dutch Hospital Data leveren ziekenhuizen nu ongeveer dezelfde hoeveelheid zorg als in een vergelijkbare periode drie jaar geleden (voor de coronacrisis). Zo werden er in maart ongeveer net zoveel operaties uitgevoerd als in 2019 en zijn er nu zelfs meer ziekenhuizen die volledig planbare zorg leveren.

Problemen in de ggz

De grootste problemen liggen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De wachtlijsten nemen toe, net als het aantal verwijzingen (vooral jongeren) en het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers. Door goed samen te werken proberen zorgaanbieders, huisartsen, zorgverzekeraars en gemeenten de ggz weer toegankelijker te maken. Zo hebben ze een actieplan gemaakt opgesteld en delen ze op mogelijke oplossingen op een speciaal daarvoor ingerichte website.