“We krijgen signalen dat de agressie nu opnieuw toeneemt”, vertelt Salden bij RTV Oost. “Deze toename zal onder andere te maken hebben met verhoudingen in de samenleving die zich vertalen naar de zorg.”

Minder werkplezier

De ‘trend’ heeft impact op zorgmedewerkers, constateert Salden. “We zien dat het werkplezier door agressie afneemt en dat de agressie PTSS kan veroorzaken”, zegt de voorzitter van NU’91. “Om uitstroom te voorkomen, moet er nu actie ondernomen worden.”

Salden vindt het belangrijk dat agressie in de zorg bespreekbaar is en onder de aandacht moet worden gebracht. Daarom kaart NU’91 het onderwerp regelmatig aan. Niet alleen in de media of aan bestuurstafels, maar ook in de politiek wordt geprobeerd het probleem op de agenda te zetten. Met resultaat, want in de nieuwe zorgcao’s is een belangrijke wijziging opgenomen. Werkgevers doen voortaan aangifte tegen agressie, zodat de werknemer wordt ontlast.

Aangifte

“We zien dat zorgprofessionals het lastig vinden om aangifte te doen”, zegt Salden. “Er heerst nog een taboe op agressie én je moet persoonsgegevens aanleveren. Het feit dat de werkgever dat nu uit handen neemt is een enorme ontwikkeling.”

Ook ziet NU’91 progressie op de werkvloer. Agressie is minder een taboe geworden en daardoor beter bespreekbaar. Daarnaast pakken zorgorganisaties dit soort gedrag stevig aan, door maatregelen te treffen en sancties in te voeren.