De Tweede Kamer eiste twee weken geleden al een brief van de minister van Langdurige Zorg. Hoewel de Kamer blij is met de subsidieregeling die pasgeleden werd geïntroduceerd, vindt ze het nog niet genoeg. Een deel van de zorgwerkers die aan het begin van de coronacrisis corona kreeg en daar nu nog steeds last van heeft, is namelijk al ontslagen en heeft daardoor geen recht meer op de subsidieregeling.

Een groot deel van de Kamer is van mening dat deze zorgwerkers ook geholpen moeten worden. Op dit moment krijgen zij alleen de Wia, een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Helder is het met de Kamer eens, maar weet nog niet hoe ze dit in moet vullen. Ze zegt, na een gesprek met getroffenen, ‘erg onder de indruk te zijn’ van de impact die de gebeurtenissen hebben op het zorgpersoneel.

Reactie vakbonden

Volgens vakbond NU ’91 is een aanvulling op de uitkering van het zorgpersoneel het minste dat de overheid kan doen. “Het gaat hier om een uitzonderlijke groep mensen die op het werk besmet zijn geraakt met covid in een tijd dat er veel onduidelijkheid was over richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebrek daaraan”, legt woordvoerder Michel van Erp uit aan Nursing. “Wat ons betreft verdient dat een flinke compensatie.”

Kitty Jong van FNV is het met hem eens: “Het is ongelooflijk schrijnend dat de mensen in de zorg die kwetsbare mensen goed door de coronacrisis hebben geholpen, nu zélf kwetsbaar zijn geworden en de zorg noodgedwongen hebben verlaten.”