Op dit moment wachten 18.000 ouderen op een plekje in een verpleeghuis en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dat minister Helder in een aflevering van Meldpunt stelde dat technologische innovaties en de thuis- en mantelzorg dat tekort moeten opvangen, heeft tot veel onrust geleid in de Kamer.

Reacties van de oppositie

PVV, GroenLinks en PvdA vinden het onverteerbaar dat de minister zonder overleg met de Kamer en de zorgsector een streep zet door de afspraken over de 50.000 extra plekken voor 2031. Zij riepen de minister tijdens het debat op om deze bezuiniging niet door te zetten.

“We kunnen het ons niet veroorloven geen plekken bij te bouwen”, stelde Corinne Ellemeet van GroenLinks. Fleur Agema van de PVV is naar eigen zeggen ‘verbijsterd’. “De minister heeft een catastrofale beslissing in haar uppie genomen.”

Plannen minister Helder

Volgens minister Helder komen de 50.000 plekken er wel, maar niet in de ‘traditionele’ vorm. De minister wil naar andere, kleinschaligere vormen toe. De zorg zou in dat geval dus verplaatst worden van verpleeghuizen naar thuiszorg of kleinschalige woonvoorzieningen. Met bijvoorbeeld een combinatie van technologie, intensieve dagbesteding en betere ondersteuning aan mantelzorgers denkt Helder dat goed in te kunnen vullen.

Voor de zomer komt de minister met een plan om de verpleeghuiszorg te transformeren. Ze hoopt dat de zorgsector ook met plannen komt om verpleegzorg buiten de muren van een verpleeghuis te kunnen regelen.