Het personeelstekort in de verpleging en verzorging zal over tien jaar bijna drie keer zo groot als nu. Dat staat in het advies ‘Anders leven en zorgen’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), dat 19 mei werd gepubliceerd.

Voorstel van de RVS: meer mantelzorgers

Voor dit probleem bedacht de Raad meerdere oplossingen. Een van de plannen is om samen met de patiënt te kijken naar zijn of haar netwerk; naar eventuele familieleden, vrienden en familie die taken zouden kunnen doen. Ook kan gekeken worden of er ervaringsdeskundigen of mantelzorgers in de buurt beschikbaar zijn om zorgtaken over te nemen. Hierbij wil de Raad dat de professionals en vrijwilligers als gelijkwaardige partners samenwerken. Zorgorganisaties zullen naasten en vrijwilligers betrekken bij het zorgproces en het hele netwerk van de patiënt gaat deel uitmaken van het zorgplan.

 Nieuwe regelgeving

Om de veranderingen door te voeren, moet de regelgeving veranderen. Daarnaast kan men zich afvragen of mantelzorgers behoefte hebben aan nog meer taken. De Raad adviseert daarom om vergoedingen te introduceren om mensen te motiveren, en zodat mantelzorgers hun zorgtaken beter kunnen combineren met hun baan.

Als de oplossing van de Raad niet genoeg is, zijn andere, radicalere, stappen nodig. Hierbij kun je denken aan het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten of het invoeren van een zorg- of maatschappelijke dienstplicht.

Reactie MantelzorgNL

De landelijke vereniging voor mantelzorgers MantelzorgNL geeft in een reactie aan “blij” te zijn met deze analyse. “We staan achter het advies dat betere samenwerking tussen zorgprofessional en de mantelzorger een stap in de goede richting is. Het voorstel om regels te vereenvoudigen draagt daar zeker aan bij.”

Aan de andere kant benadrukt de vereniging dat mantelzorgers nu al veel zorg verlenen, en dat het aantal mantelzorgers in de toekomst waarschijnlijk zal dalen. “Terwijl de RVS in de toekomstscenario’s uitgaat van meer inzet van naasten, zoals een zorgplicht.” Volgens MantelzorgNL zijn meer taken en verantwoordelijkheid voor mantelzorgers alleen mogelijk bij duidelijke afspraken omtrent ondersteuning.