Een Hbo-student verpleegkunde kan na zijn/haar opleiding ervoor kiezen om via een master physician assistant of verpleegkundig specialist te worden. Na een van deze opleidingen hebben zij kennis van zowel de verpleegkundige als de medische wereld, waardoor artsen en specialisten taken aan hen kunnen overdragen.

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergoeden samen deze opleidingen. Het deel dat Volksgezondheid vergoed komt uit de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. Doordat deze regeling op 1 juli 2023 afloopt, moet er over verlenging worden nagedacht. Daarom heeft minister Kuipers van Volksgezondheid opdracht gegeven tot de derde evaluatie van de subsidieregeling. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Betere zorg door physician assistants en verpleegkundig specialisten

In Nederland werken op dit moment zo’n vierduizend verpleegkundig specialisten en duizend physician assistants. Het is de bedoeling dat zij de zorg verbeteren zonder die duurder te maken, door taken over te nemen van artsen. Sinds het begin van de opleidingen in 2003 was niet altijd duidelijk of dat ook echt gebeurde. De onderzoekers die de evaluatie hebben uitgevoerd zijn tot de conclusie gekomen dat dit wel het geval is.

“Uit de beschikbare onderzoeken blijkt dat verpleegkundig specialisten en physician assistants de afgelopen jaren meer taken van artsen zijn gaan overnemen. Dat gebeurt in vrijwel alle zorgsectoren en het gaat veelal om patiëntgebonden taken. Omdat het aanbod van verpleegkundig specialisten en physician assistants door de subsidieregeling wordt gefaciliteerd, laten de resultaten zien dat de subsidieregeling in dit opzicht haar werk doet.”

Doorgroeimogelijkheden voor duizenden zorgprofessionals

Door de regeling krijgen zorgwerkers een beter carrièreperspectief. Volgens de evaluatie voorziet de subsidie in een behoefte. Zo zijn er betere doorgroeimogelijkheden voor verpleegkundigen en paramedici met een hbo-opleiding. Zo’n 8.000 zorgprofessionals hebben daar al gebruik van gemaakt.