Aanleiding voor de herziening is een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) uit januari 2021. Het CTG besloot om de taakomschrijving van behandelende zorgmedewerkers te veranderen. Tot voor kort was de hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk voor de behandeling van een patiënt. Doordat de zorg steeds ingewikkelder wordt, is meer flexibiliteit nodig en gaat deze verantwoordelijkheid nu naar de regiebehandelaar.

De regiebehandelaar

De wijziging heeft als uitgangspunt dat alle zorgverleners zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen. Dit geldt ook voor behandelingen waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn. Bij dergelijke behandelingen is het belangrijk dat één van hen het overzicht houdt. Dit is de regiebehandelaar. De regiebehandelaar wordt door zijn of haar collega’s gekozen en is een vast aanspreekpunt voor de patiënt.

Belang

Verpleegkundig specialist Inge Rinzema, voorzitter van V&VN Verpleegkundig Specialisten, legt uit waarom de handreiking zo belangrijk is. “Je kunt de handreiking zien als een moederdocument onder alle richtlijnen”, zegt zij op de website van beroepsvereniging V&VN. “Daarom is het zo belangrijk dat de rol van regiebehandelaar in deze handreiking is vastgelegd. Dat is goed voor de positie van verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in de uitoefening van ons vak. De hoofdbehandelaar was eindverantwoordelijk en vaak een arts. De handreiking doet recht aan de staande praktijk waar die rol van regiebehandelaar dikwijls al vervuld wordt door een verpleegkundig specialist. De patiënt is daarbij gebaat, want wij zijn opgeleid om medische behandeling te combineren met verpleegkundige zorg. Zo krijgt de patiënt passende zorg.”