V&VN, gevestigd in Utrecht, is vertegenwoordigd in alle onderdelen van de zorg: van wijkverpleging en verpleeghuis tot geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuis. Wij behartigen de belangen van onze leden in Den Haag en de zorgsector, mengen ons in het maatschappelijke debat, zijn actief in de media, organiseren (online) evenementen, ontwikkelen kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, en helpen leden bij onder meer de ontwikkeling en registratie van hun deskundigheid.

Kwaliteitsregisters

Om verpleegkundigen en verzorgenden te helpen bij het registreren en aantonen van hun deskundigheidsbevordering heeft V&VN meerdere kwaliteitsregisters ontwikkeld. De bekendste is het Kwaliteitsregister V&V, voor verpleegkundigen en verzorgenden. Voor verpleegkundig specialisten is er het Verpleegkundig Specialisten Register. Wil je gebruikmaken van het Kwaliteitsregister V&V en/of lid worden van V&VN? Meld je dan hier aan. Afhankelijk van welk lidmaatschap je kiest, bedragen de kosten 72 of 74 euro per jaar.

Via de online registers kunnen leden vastleggen wat ze doen aan hun deskundigheidsbevordering. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn, zoals het bezoeken van congressen, volgen van webinars of lezen van vakliteratuur. Door de beroepsgroep is samen met leden en deskundigen een standaard opgesteld, waaraan je als zorgprofessional kunt afmeten of je voldoende bekwaam bent.

Activiteiten van V&VN

V&VN bestaat sinds 2006, nadat de koepelorganisatie Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV), vijftien lid-organisaties en zeventien beroepsverenigingen fuseerden. V&VN ondersteunt zorgprofessionals niet alleen met de kwaliteitsregisters. Zo worden leden onder andere op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de zorg. Ook kunnen zij voor advies en informatie terecht bij een helpdesk. V&VN organiseert bovendien bijeenkomsten en congressen.

De beroepsvereniging behartigt op vele manieren de belangen van de meer dan 105.000 aangesloten verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door in samenwerking met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) projecten te starten die de zorg verbeteren en door zorgorganisaties te stimuleren om adviesraden met zorgprofessionals op te zetten.