Het onderzoek begon in 2016, toen het Radboudumc en Verily vanuit een eigen bedrijf de Parkinson op Maat studie startten. Hieraan deden ruim 500 mensen met de ziekte van Parkinson mee. Eén van de doelen van het onderzoek was om nieuwe methoden te ontwikkelen die de ernst van de ziekte van Parkinson nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Eerder onderzoek wees namelijk uit dat ziekenhuisbezoek invloed heeft op metingen bij Parkinsonpatiënten.

Beter thuis dan in het ziekenhuis

Bas Bloem, hoogleraar Neurologie van het Radboudumc, legt uit: “We weten al meer dan 200 jaar dat het niet goed mogelijk is om de ernst van de ziekte van Parkinson in kaart te brengen tijdens een beoordeling in het ziekenhuis”, vertelt hij in een persbericht van het Radboudumc. “Een ziekenhuisbezoek wordt vaak ervaren als een stressvolle gebeurtenis. Sommige symptomen zoals het trillen worden hierdoor erger, maar bijvoorbeeld lopen verbetert juist. Dit geeft geen goede afspiegeling van hoe het thuis gaat. Daarnaast is het arbeidsintensief. Liever zou je mensen veel vaker willen meten, op een objectieve manier, en in hun eigen leefomgeving.”

Met een smartwatch lijkt dat te kunnen. Opvallend is dat metingen in de thuissituatie inderdaad vaak een ander beeld laten zien dan dezelfde metingen in het ziekenhuis. “Alle deelnemers hadden dezelfde testen ook een keertje in het ziekenhuis uitgevoerd”, zegt Luc Evers, onderzoeker van het Radboudumc. “De uitkomsten van die ene meting weken vaak af van de wekelijkse metingen thuis. We zijn ervan overtuigd dat resultaten in de thuissituatie een veel completer en ook nauwkeuriger beeld geven van de ernst van de Parkinson.

Het onderzoeksteam gaat nu kijken of de smartwatch ook gebruikt kan worden om ziekteprogressie over een langere periode te meten. Volgens Bas Bloem kan het horloge in de nabije toekomst al gebruikt worden. “Het is een nieuwe digitale thermometer voor Parkinson. Hiermee kunnen we het effect van nieuwe, ziekte-remmende therapieën beter beoordelen, objectiever, over langere tijd en bovendien bij mensen thuis.”