De keuze tussen IC en de verpleegafdeling is vaak lastig. Als een patiënt te vroeg naar de verpleegafdeling gaat, brengt dat gezondheidsrisico’s met zich mee. Te lang op de IC liggen is weer erg vervelend voor de patiënt zelf. Daarnaast kost dat ook veel geld en kan het bed niet ingezet worden voor een patiënt die het misschien wel harder nodig heeft. “Allemaal erg onwenselijk met het relatief lage aantal ic-bedden in Nederland, een gebrek aan ic-verpleegkundigen en hoog ziekteverzuim sinds corona”, legt Paul Elbers, intensivist van het Amsterdam UMC, uit aan RTL Nieuws.

Optimaal gebruik IC-capaciteit

Het is belangrijk dat de ic-capaciteit optimaal gebruikt wordt. Daarom werkt het Amsterdam UMC nu met kunstmatige intelligentie (AI), die op basis van elektronische patiëntendossiers bepaalt wie er naar de verpleegafdeling kan. De software vergelijkt de gegevens met de anonieme gegevens van 25.000 patiënten die recent op het IC lagen. De data wordt gebruikt om te bereken hoe groot de kans is dat een patiënt na overplaatsing binnen een week weer terug moet naar het IC. Dat aantal ‘heropnames’ ligt nu tussen de vijf en tien procent van alle ic-patiënten, maar kan door de software verlaagd kunnen worden.

De computer krijgt niet het laatste woord. Dat blijft altijd bij de intensivist. Deze intensivist is eindverantwoordelijk en gebruikt de computer als een soort second opinion.