Vooral op het mbo ziet het CBS steeds minder uitval onder eerstejaarsstudenten. In studiejaar 2010/’11 stopte 27 procent van hen voortijdig met hun opleiding, in 2020/’21 was dat nog maar 18 procent. Deze trend is ook op het hbo terug te zien, met 31 procent in 2010/’11 en 26 procent in 2020/’21. Op de universiteit is het aantal uitvallers het minst afgenomen. In 2021/’11 viel 22 procent van de eerstejaars uit en tien jaar later is dit met 21 procent vrijwel gelijk.

Overzicht cijfers CBS

Afgelopen studiejaar stopte ongeveer een kwart van de eerstejaars hbo-studenten in zorg en welzijn met studeren. De meeste zorgstudenten trokken de stekker uit hun opleiding Sociaal Pedagogische dienstverlening (69 procent), gevolgd door Oefentherapie Cesar (57 procent) en Toegepaste Gerontologie (48 procent). Op het mbo kende de opleiding Maatschappelijk verzorgende-IG de meeste uitvallers.

De uitval is het laagst onder studenten met een universitaire numerus fixus-opleiding. Slechts 8 procent stopte vorig jaar met Geneeskunde en met 3 procent uitval deed Tandheelkunde het nog beter. Opleidingen als Gezondheidswetenschappen (40 procent) en Gezondheid en Leven (35 procent) deden het dan weer minder goed. Al moet daarbij worden aangetekend dat een aantal van hen bewust de opleiding verlaten met een propedeusediploma, om bij een andere opleiding in te stromen.