In 2031 kan er met de inzet van technologie 110.000 zorgmedewerkers bespaard worden, iets meer dan het voorspelde tekort voor dat jaar. Dat stelt Gupta in haar rapport Uitweg uit de schaarste. Medische technologie zou namelijk bijdragen aan de preventie van ziekenhuiszorg. Daarnaast draagt technologie bij aan een efficiënter gebruik van personeel, aangezien handelingen verkort worden en robots taken overnemen. Tot slot wordt het werk mentaal en fysiek minder zwaar door technologie, onder meer door administratieve taken bij te houden.

Gebrek aan kennis

Zorgbestuurders hebben vaak onvoldoende weet van de ervaren werkdruk onder zorgverleners stelt Gupta in het rapport. “De urgentie op de werkvloer vertaalt zich niet in veranderkracht op zorgorganisatieniveau. Voor het management en het bestuur is het nog altijd eenvoudiger om ‘gewoon’ personeel te werven of extern in te huren, dan zorgprocessen dusdanig te veranderen dat medische technologie optimaal wordt ingezet”, schrijft het onderzoeksbureau.

Ook merkt Gupta een gebrek aan kennis op alle niveau’s. Niet alleen bij zorgbestuurders en management, maar binnen de hele zorg: van patiënt tot Tweede Kamer. “Mensen weten te weinig over wat er technisch mogelijk is, wat de impact is en wat nodig is om technologie succesvol te implementeren in zorgprocessen.”

Oplossing voor de ouderenzorg

Volgens Gupta kan met de huidige technologie het tekort aan zorgverleners in de ouderenzorg in 2031 vrijwel geheel worden opgelost. Het bureau geeft Moxi als voorbeeld, een robot die medische apparatuur en hulpmiddelen verzamelt. Zorgprofessionals besparen daarmee een derde van hun tijd. Ook noemt Gupta oplossingen als slim incontinentiemateriaal, speciale washandjes en robots die cliënten helpen met wassen.

“Als men niet weet dat technologie zorg kan voorkomen, verbeteren en efficiënter maken, blijft alles bij het oude”, is te lezen in het rapport van Gupta. “Dat is problematisch, want er is geen alternatief. Ook hebben zorgorganisaties de neiging om technologie zelf te testen, in plaats van aan te namen dat succesvolle innovaties van anderen de organisatie ook gaan helpen.”

Nu in actie komen

Volgens Gupta moeten zorgpartijen nu handelen: “Als we technologie nu niet beter inzetten, komt in de nabije toekomst onze zorgplicht in het geding. Als alle partijen samen optrekken en gelijkgericht handelen is er veel mogelijk. Verandering moet, anders staan patiënten straks in de kou, omdat er geen zorgverleners beschikbaar zijn.”