De regeling komt uit de koker van minister Helder van Langdurige Zorg. Met de subsidie wordt een deel van de kosten voor werkgevers gedekt, zodat hun personeel met long covid in dienst kan blijven. Minister Helder: “Zorgpersoneel verdient onze steun om langer te kunnen werken aan hun herstel en re-integratie.”

Wettelijke doorbetaling

Volgens de wet moeten zieke werknemers twee jaar lang doorbetaald worden. Maar als je na die tijd nog niet genezen bent, zijn zij vaak gedwongen te vertrekken en een arbeidsongeschiktheidsverklaring aan te vragen. Dat is waar mensen die corona kregen in 2020 nu tegenaan lopen.

Als gevolg van long covid kunnen zij nog niet aan het werk. Om te voorkomen dat ze een uitkering aan moeten vragen, heeft de regering nu dus een subsidie beschikbaar gesteld. Na toekenning van de subsidie dient de werkgever zieke medewerkers minimaal een half en maximaal een heel jaar in dienst te houden en door te betalen.

Reactie van vakbond NU’91

Vakbond NU’91 is blij met de subsidie, maar nog niet tevreden. “Deze subsidie biedt zeker ruimte voor zorgprofessionals die long covid hebben opgelopen”, meldt de vakbond voor zorgprofessionals. “Dat maakt natuurlijk niet goed dat veel zorgprofessionals dit hebben opgelopen door slechte, onvoldoende of afwezige beschermmiddelen in zorginstellingen. We blijven in gesprek met de overheid om zorgprofessionals met long covid op een passende manier te ondersteunen. Het is nu aan de ondernemingsraden om erop toe te zien dat werkgevers deze subsidie daadwerkelijk inzetten voor de zorgmedewerkers die hier recht op hebben.”