Transvorm heeft berekend hoeveel zorgmedewerkers er de komende tien jaar bij zullen komen en dat afgezet tegen de verwachte zorgvraag tijdens dezelfde periode. Zo probeert de organisatie de ernst van het toekomstige tekort aan zorgmedewerkers in Brabant te voorspellen.

Er wordt verwacht dat er 20.000 zorgmedewerkers bij zullen komen, tegenover 23 procent meer 65-plussers en 48 procent meer 80-plussers. Door die vergrijzing zal de vraag naar ouderenzorg toenemen. Transvorm verwacht dat de vraag naar wijkverpleging met een kwart zal groeien. De vraag naar verpleeghuiszorg zal zelfs nog meer toenemen: ruim veertig procent.

Tekort zorgmedewerkers naar 27.000

Om deze cijfers in perspectief te zetten is het goed om te weten dat de Nederlandse beroepsbevolking in die tien jaar maar met één procent zal groeien. Daarom denkt Transvorm dat Brabant in 2031 een tekort van 27.000 medewerkers zal hebben. Dat betekent dat er over tien jaar 25 procent meer verzorgenden en verpleegkundigen dan beschikbaar nodig zullen zijn.

Hoewel elk zorgbedrijf te maken zal krijgen met tekorten, ziet Transvorm wel verschillen in de heftigheid. Branches die zorg aan ouderen leveren zullen te maken krijgen met een veel grotere zorgvraag en daardoor grotere tekorten. Andere branches die het zwaar zullen krijgen zijn de ziekenhuizen en de GGZ.

Intensieve aanpak

Transvorm hoopt dat een ‘intensieve en brede aanpak over de gehele linie’ de arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn zullen verminderen. “Het is belangrijk om te blijven inzetten op instroom, behoud en een goede samenwerking tussen onderwijs en organisaties. Maar met alleen meer medewerkers kan het tekort niet volledig weggewerkt worden. Er is een omslag in de manier van werken nodig om aan alle vraag naar zorg te kunnen voldoen én de kwaliteit van de zorg te kunnen borgen.”