GGz Breburg bracht onlangs een interviewbundel uit over de impact van zelfdoding op zorgmedewerkers. In de bundel vertellen meerdere medewerkers over hun ervaringen met zelfdoding en suïcidepreventie. Naast interviews bevat het boekje ook tips voor zorgmedewerkers die met suïcide te maken krijgen. In dit artikel lichten we er een aantal uit.

Blijf in gesprek

Als een cliënt suïcidale gedachten uit, is het goed om die wens bespreekbaar te maken en er regelmatig op terug te komen. Het is heel belangrijk om er niet omheen te draaien, maar het direct met de cliënt te bespreken. Wees ook niet bang om te vragen naar concrete plannen. Vragen die je bijvoorbeeld kan stellen zijn: ‘hoe serieus zijn je gedachten?’, ‘heb je al plannen gemaakt?’ en ‘zijn er dingen die je doen twijfelen aan je suïcidewens?’.

Daarnaast is het belangrijk dat je ook je collega’s en naasten van de cliënt op de hoogte stelt. Houd het niet alleen tussen jou en de cliënt.

Zoek steun en afleiding

Hoewel gesprekken met de cliënt veel verschil kunnen maken, lukt het niet altijd om een suïcide te voorkomen. Bedenk dan dat het soms onvermijdelijk is, hoe erg iedereen ook zijn best doet. Zoek steun bij je collega’s en naasten en laat ze weten wat je behoeften zijn. Gun jezelf de tijd en ruimte om erbij stil te staan, maar zoek ook naar afleiding. Een stukje wandelen of lezen kan bijvoorbeeld helpen. Zorg ervoor dat je je grenzen aangeeft als je merkt dat het niet meer gaat en neem vrij van je werk als het te veel stress oplevert.

Toon begrip

Het verlies van een suïcidale client kan iedere zorgmedewerker overkomen. Daarom geeft het boekje adviezen om je collega’s te steunen in een dergelijke situatie. Het is bovenal belangrijk om te bedenken dat iedereen anders reageert op een suïcide(poging). Probeer met je collega in gesprek te gaan, maar respecteer het als iemand er niet over wil praten. Sommige mensen hebben meer baat bij afleiding dan bij praten.

Blijf in ieder geval regelmatig vragen hoe het met iemand gaat. Vraag dan niet: ‘hoe gaat het met je?’, maar ‘hoe gaat het vandaag met je?’. Tot slot is het van groot belang om iemand naar professionele hulp te verwijzen, als je merkt dat het niet goed gaat met diegene. Professionals kunnen door hun ervaring uitgebreidere ondersteuning bieden.

Meer weten? Lees hier het inkijkexemplaar van Pijn aan de zijlijn en de tips