Kamerleden Ellemeet en Tielen kwamen in 2020 met hun voorstel om artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) aan te passen. In dat artikel wordt omschreven wat ‘kwaliteit van zorg’ inhoudt. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, worden zorgorganisaties voortaan verplicht om zorgprofessionals te betrekken bij de manier waarop zorg wordt verleend.

Vrijwel alle partijen vinden dat verpleegkundigen en verzorgenden meer inspraak moeten krijgen op de werkvloer. Er wordt door werkgevers en zorgverzekeraars te weinig aandacht geschonken aan hun deskundigheid. En dat gaat ten koste van de kwaliteit van zorg en het werkplezier van de zorgprofessionals zelf.

Verplicht, maar geen vaste eisen

Het wetsvoorstel verplicht werkgevers om zorgprofessionals meer zeggenschap te geven. Omdat sectoren veel van elkaar kunnen verschillen worden er geen vaste eisen gesteld en mogen zorgaanbieders zelf bepalen hoe ze dit inrichten. Daardoor lijkt de wet erg vrijblijvend, maar de werkgevers worden gecontroleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De zorgaanbieders moeten dus kunnen aantonen dat hun werknemers inspraak hebben rond hun werk.

De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Als zij de wet goedkeuren, kan alles juridisch worden vastgelegd.