BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt daarmee patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is daar een belangrijk onderdeel van.

Beschermde beroepstitel

Alleen mensen die in het BIG-register staan mogen een beschermde beroepstitel voeren en de handelingen die daarbij horen zelfstandig uitvoeren. Het register is online en openbaar, dus iedereen kan het raadplegen. Een BIG-registratie is vijf jaar geldig, waarna je je steeds kunt herregistreren. Belangrijke voorwaarde voor die herregistratie, is dat je laat zien dat je in de jaren daarvoor werkzaam bent geweest in de gezondheidszorg.

Daar komt de tweejaarsregel in het spel. Die regel stelt dat als je meer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt hebt en je je opnieuw wil registreren, alle uren die je daarvóór hebt gemaakt, vervallen. Met als gevolg dat je niet aan de werkervaringseis voldoet voor herregistratie in het BIG-register.

Problemen bij langdurige ziekte

Voor zorgmedewerkers die langdurig ziek zijn levert dat problemen op. Als ze eindelijk weer aan de slag kunnen, moeten ze eerst voldoen aan het aantal uren werkervaring. Met als gevolg dat ze soms jarenlang onder begeleiding taken moeten uitvoeren die zij altijd zelfstandig deden. Door het schrappen van de tweejaarsregel is die situatie straks verleden tijd. Dat betekent ook dat meer zorgpersoneel behouden kan worden, zoals verpleegkundigen die op dit moment thuis zitten met longcovid.

Oud-minister van Volksgezondheid De Jonge liet eerder al aan de Tweede Kamer weten dat de werkonderbrekingseis onevenredig hard uitpakt voor langdurig zieke zorgwerkers, terwijl het behoud van zorgprofessionals belangrijk is. De nieuwe minister Kuipers heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt en besloten dat de tweejaarsregel vanaf volgend jaar verdwijnt.