In het kwaliteitsregister kunnen verpleegkundigen en verzorgenden hun deskundigheid bijhouden. Je legt online vast aan welke leer- en ontwikkelactiviteiten je hebt deelgenomen, waardoor er een overzicht ontstaat. Het Kwaliteitsregister V&V helpt je bij het halen van de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering en laat zien dat je deskundig bent in je vakgebied.

V&VN

Als je je registreert voor het Kwaliteitsregister van beroepsvereniging V&VN start je een periode van vijf jaar, waarin je 184 uur aan deskundigheidsbevordering moet doen. Je besteedt dus ongeveer 37 uur per jaar aan het verbeteren van jouw vaardigheden en deskundigheid als zorgprofessional.

De uren deskundigheidsbevordering worden berekend in de vorm van punten. Het minimum is 184 punten, waarvan minimaal 80 punten aan geaccrediteerde scholing. Die punten kun je verdienen als je je bij- en na laat scholen bij een scholingsaanbieder. De opleidingen zijn op kwaliteit beoordeelt door de accreditatiecommissie. Voor bijvoorbeeld de webinars en congressen van Hart voor Zorg krijg je accreditatiepunten.

ODA punten

De overige punten zijn te verdienen met ODA, overige deskundigheidbevorderende activiteiten. Als verpleegkundige en verzorgende bepaal je zelf welke activiteiten je doet als ODA en hoeveel uren en punten je daarvoor rekent. Het gaat daarbij om activiteiten die jouw kennis en deskundigheid aantoonbaar vergroten.

Door corona was het de afgelopen jaren mogelijk om de verplichte vijfjaarlijkse herregistratie uit te stellen. Die mogelijkheid eindigt op 31 december 2022. Er is nog wel sprake van een versoepeling: je hebt 20 procent minder punten nodig om je opnieuw te registreren. Die regeling geldt tot 1 juli 2027.