Het belangrijkste punt van het onderhandelingsresultaat is een structurele loonsverhoging die kan oplopen tot ruim acht procent, afhankelijk van schaal en functie. Per 1 mei 2022 ontvangen alle medewerkers een loonsverhoging van 2,2 procent, met een minimum van 85 euro. Daarnaast wordt het minimumloon vastgesteld op 13 euro per uur. De combinatie van het verhoogde minimumloon en de minimale loonsverhoging van 85 euro zorgt ervoor dat veel medewerkers een verhoging van ruim vijf procent krijgen in het eerste jaar. Op 1 mei 2023 volgt een tweede loonsverhoging van 3.2 procent.

Karim Skalli, bestuurder FNV Zorg & Welzijn is blij met het resultaat, maar kijkt ook naar de toekomst: “We hebben nu echt het maximaal haalbare eruit gehaald op het gebied van loon”, vertelt hij op de website van FNV. “Willen we in de toekomst de garantie houden dat de lonen verhoogd worden, dan moeten we snel samen met werkgevers richting Den Haag optrekken. We gaan nu met onze leden in beraad over het bereikte resultaat.”

Generatieregeling

Naast loonafspraken zijn er ook andere regelingen getroffen in de nieuwe cao. Zo komt er een generatieregeling die ervoor zorgt dat mensen langzaam kunnen afbouwen aan het einde van hun loopbaan. Skalli: “Om werknemers zo lang mogelijk te kunnen behouden voor de sector, hebben we afspraken gemaakt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met de personeelstekorten in de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat iedereen gezond door kan werken tot aan het pensioen. Een betere werk-privébalans moet daaraan bijdragen.”

Om dit waar te maken is afgesproken dat werknemers honderd procent moeten worden ingeroosterd, waardoor ze meer zekerheid hebben over hun werktijden. Ook wordt de mogelijkheid geboden om tot honderd weken verlofuren op te sparen. Die uren kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een sabbatical of een opleiding.

Informatie en begeleiding voor vrouwen in de overgang

Omdat er veel vrouwen in de gehandicaptenzorg werken, wil de FNV voor alle fasen in hun leven goede afspraken maken. Daarom gaat de organisatie nadrukkelijker informeren en begeleiden bij overgangsklachten. Veel van deze klachten worden voor een burn-out aangezien, waardoor werknemers soms onterecht langdurig uitvallen. Skalli: “Door de juiste maatregelen op de werkvloer te nemen, zoals het kunnen houden van powernaps, hopen we dat deze vrouwen langer en gezond inzetbaar blijven.”