Op dit moment lopen de salarissen in de zorg behoorlijk achter als je het vergelijkt met andere sectoren. Volgens vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV zijn de zorgsalarissen bijvoorbeeld 9 procent lager dan de lonen in de marktsector. Daar moet iets aan gebeuren, stelt Jong. “Met de bestaande middelen vanuit de overheid komen we nooit van die loonkloof af”, zegt ze op de website van FNV. “We hebben berekend dat er minimaal 2,5 miljard euro extra nodig is om de achterstand in te kunnen halen. Daarvoor doen we nu een groot beroep op het kabinet. Willen we de zorg toegankelijk en op peil houden, dan valt of staat dat met voldoende en gemotiveerde zorgprofessionals. Die verdienen de juiste arbeidsvoorwaarden.”

Advies SER

De vakbonden en werkgeversorganisaties zijn druk bezig met het opvolgen van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’. Ze moedigen overheid, financiers en systeempartijen nadrukkelijk aan om hier ook werk van te maken. De adviezen in het rapport zijn ook voor hen bedoeld en moeten prioriteit krijgen, zodat er genoeg zorgwerkers behouden kunnen worden. De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben de overheid verzocht om hierbij te ondersteunen.

Tekort aan zorgverleners

Het tekort aan zorgprofessionals en de krapte op de arbeidsmarkt worden steeds groter. Uit een voorspellingsmodel blijkt dat het tekort van 49 duizend zorgwerkers in 2022 zal oplopen tot een tekort van ongeveer 117 duizend zorgwerkers in 2030. Daar komt nog bij dat het ziekteverzuim na de coronacrisis hoog blijft. FNV waarschuwt bovendien dat er door de vergrijzing steeds meer zorgwerkers nodig zullen zijn en benadrukt hoe belangrijk het is om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken.