Geldzorgen hebben een grote invloed op de verzorgenden. Bij 42 procent van de verzorgenden met geldproblemen leiden ze tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en slapeloosheid. 35 procent heeft mentale klachten. “Ik word er depressief van”, reageert een verzorgende in het artikel van TVV. “Werken en niks overhouden. Ik werk alleen maar om te overleven.”

Geldzorgen verzorgenden

Bijna de helft van de reagerende verzorgenden kan nét rondkomen van hun salaris, maar kunnen geen financiële tegenvaller opvangen. 13 procent redt het niet en 14 procent ‘de ene keer wel, de andere keer niet’. Vragen om loonsverhoging werkt meestal niet. Meer dan drie kwart van de verzorgenden die dit probeerde kreeg nee te horen.

Een groot deel van de respondenten werkt minder dan 32 uur per week. Het grootste gedeelte van hen wil niet meer werken, maar verzorgenden die wél meer uren willen maken krijgen die kans ook niet. Bijna alle verzorgenden die om een groter contract vroegen kregen nul op het rekest.

‘Schrijnend en verdrietig’

Een derde van de reagerende verzorgenden leeft van 251 tot 500 euro per maand. Hiermee moeten boodschappen gedaan worden, kleren worden gekocht en benzine worden betaald. Nog een derde heeft 501-1000 per maand tot zijn of haar beschikking. 16 procent heeft het heel zwaar. Zij moeten leven van minder dan 250 euro per maand. Een groot deel van de verzorgenden geeft aan dat ze het niet zouden redden zonder hulp van een partner.

TVV-hoofdredacteur Rhijja Jansen noemt de situatie ‘schrijnend’. “Deze mensen zetten zich met hart en ziel in om goed te zorgen voor onze dierbaren, onder een werkdruk die al jaren aanhoudt. Vervolgens moesten ze dealen met de coronacrisis die veel psychische én lichamelijke klachten gaf. En nu blijken verzorgenden ook nog financieel amper het hoofd boven water te kunnen houden. Het is verdrietig om te zien dat een beroep dat zo’n verschil maakt voor kwetsbaren, zelf zo moeten worstelen met geldstress.”

Voor de enquête zijn 716 verzorgenden bevraagd.