Het onderzoek, uitgevoerd onder 242 zorgwerkers, laat zien dat verpleegkundigen over het algemeen tevreden zijn met hun werk. Ze beoordelen hun werk gemiddeld met een 8 en tonen veel betrokkenheid bij wat ze doen. De belangrijkste zaken die daaraan bijdragen zijn goede samenwerking, afwisselende werkzaamheden en de waardering die ze terugkrijgen van patiënten.

Minpunten

De zorgprofessionals noemen ook een aantal minpunten. Meestal gaat het om taken die de werkdruk verhogen, zoals werkzaamheden omtrent regelgeving en administratie. Ook vinden ze dat er te weinig aandacht is voor zelfontwikkeling en teambuilding. Opvallend is dat 20 tot 25 procent van de deelnemers verwacht binnen nu en twee jaar een soortgelijke baan te hebben bij een andere zorgorganisatie. Ze hopen dat de nieuwe organisatie professioneler is en dat er meer aandacht uitgaat naar teamontwikkeling.

De komende jaren zal deze trend zich mogelijk voortzetten. De werkdruk voor zorgwerkers blijft stijgen door krapte in het zorgbudget, en dat terwijl ook de zorgvraag onder andere door vergrijzing toeneemt. Deze ontwikkelingen beloven weinig goeds voor de personeelstekorten in de zorg.

Oplossing: talent- en teamontwikkeling

Volgens GITP liggen de beste oplossingen bij talent- en teamontwikkeling. Zorgorganisaties moeten daar meer ruimte voor maken. Maar liefst 50 procent van de ondervraagde zorgwerkers vindt namelijk dat er te weinig aandacht is voor talentontwikkeling binnen de organisatie. Ook de regeldruk moet worden aangepakt. 90 procent van de ondervraagden ervaart dat regeldruk de werkdruk verhoogt en een negatieve invloed heeft op hun werk. Zij zien veel potentie in het digitaliseren en innoveren van administratieve systemen.