Meerdere werknemers- en werkgeversorganisaties hebben de loonachterstanden aangekaart in de Tweede Kamer. Zo boden vertegenwoordigers van de organisaties deze maand een pamflet aan in de Tweede Kamer. Daarin riepen zij op om te investeren in de zorg en de arbeidsvoorwaarden voor middengroepen in de zorg te verbeteren.

Betere voorwaarden

Volgens de organisaties moet werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt worden, zeker met het oog op het groeiende personeelstekort. Dit zou kunnen door te investeren in goede arbeidsvoorwaarden. Op dit moment hebben middengroepen in de zorg een loonachterstand op middengroepen in andere sectoren. Het verschil met de marktsector is het grootst, maar ook in de publieke sector wordt meer verdiend.

Reactie vakbond NU’91

Vorig jaar werd al een stap gezet in het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Het kabinet stelde extra geld beschikbaar, wat werd opgenomen in de cao’s. NU ’91 spreekt van een goede eerste stap, maar benadrukt dat het nog niet genoeg is. “Het is algemeen bekend dat er tienduizenden nieuwe zorgprofessionals nodig zijn”, licht voorzitter Stella Salden toe. “Die kunnen we alleen aantrekken als er daadwerkelijk geïnvesteerd gaat worden in deze mensen. We hebben de luxe niet om dit nog langer uit te stellen.”

De minister gaf in het debat wel aan dat er meer aandacht komt voor de zeggenschap voor zorgprofessionals. Hiervoor werd onlangs vijf miljoen beschikbaar gesteld. Toch is dit volgens NU ’91 en Stella Salden niet genoeg. “Zeggenschap is ook zeggenschap over salaris en arbeidsvoorwaarden. Waardeer en beloon professionaliteit en zorg dat de salarisachterstand in de middengroepen zo snel mogelijk wordt weggewerkt.”