Er is een reorganisatie van acute zorg op komst. Op dit moment zijn er nog 82 SEH’s, maar dat aantal zal waarschijnlijk afnemen. Vooral SEH’s die ‘s avonds en ‘s nachts rustig zijn en waar een alternatief in de buurt is, zitten op de schopstoel.

Duur en inefficiënt

Directeur Regulering Johan Rijneveld van de NZa stelt dat op bepaalde SEH’s elke nacht een medisch team klaarstaat, terwijl er slechts enkele patiënten ontvangen worden. “Soms krijgen ze gemiddeld minder dan één patiënt per uur”, zegt hij tegen Zorgvisie. “Een kwart van onze spoedeisende hulpdiensten ontvangt over de hele nacht van 23 tot 7 uur minder dan 2 ambulances.”

Volgens de NZa is dat niet alleen duur en inefficiënt, maar gaat het ook ten koste van de kennis en vaardigheden van zorgpersoneel. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe door de vergrijzing, maar is er te weinig personeel beschikbaar om dat op te vangen.

Tegenwerpingen

Ziekenhuisbestuurder Inge de Wit ziet dat anders. Het aantal patiënten op de SEH zegt volgens haar niets over het functioneren van zo’n afdeling. “Een SEH heeft een brandweerfunctie. Dat betekent dat de hulpdienst altijd bereikbaar is in geval van nood, maar dat het er niet altijd druk hoeft te zijn. Bij een brandweer geldt hetzelfde. Daar zien we ook liever dat er een nacht geen brand is.”

Sluiting van SEH’s zorgt er ook voor dat patiënten langere afstanden moeten overbruggen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, stelt De Wit. Menno Beukema, internist acute geneeskunde in het streekziekenhuis, is het met haar eens dat de sluiting van de SEH nadelige gevolgen heeft voor de patiënt. Zo vreest hij dat meer mensen hun klacht telefonisch af zullen doen. “Omdat het anders een rijden is”, legt hij uit bij EenVandaag. “Mensen zullen dan langer wachten met hun besluit om toch maar naar het ziekenhuis te gaan.”

Beukema denkt dat het vooral in de regio tot grote problemen zal leiden. Daar zijn de afstanden tot andere ziekenhuizen namelijk groter. “Zeker voor de wat oudere groep patiënten met chronische aandoeningen is het sluiten van de SEH een gemis. Als mensen te laat naar het ziekenhuis gaan vanwege de afstand, kunnen dingen gemist worden, zoals bloedingen na operaties.”

Plan NZa werkt averechts

De Wit verwacht dat het plan van de NZa, waarmee het onder andere meer personeel vrij wil maken, de personeelsproblemen juist alleen maar zal vergroten. Ze noemt daarbij haar eigen personeel in Winterswijk als voorbeeld. “Ons zorgpersoneel is gebonden aan deze streek. Ze hebben ons laten weten niet te willen verhuizen als de eerste hulp dichtgaat. Dan zoeken ze iets anders.”

Volgens de ziekenhuisbestuurder maken andere regionale ziekenhuizen zich ook zorgen. “Het rapport van NZa verraste ons allemaal. We herkennen ons er niet in, omdat we de onderbouwing van een aantal aannames missen.” De Wit is ervan overtuigd patiënten en ziekenhuizen massaal in verzet komen als hun SEH moet sluiten.