Wie heeft er recht op de bonus voor zorgmedewerkers?
Iedereen die in de zorg werkt en een bijdrage heeft geleverd in de strijd tegen corona, kan aanspraak maken op de zorgbonus 2021. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten en verloskundigen. Ook zzp’ers en uitzendkrachten in de zorg hebben recht op de bonus, mits zij in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 15 juni 2021 in de sector werkzaam waren. Alleen zorgmedewerkers die bij voltijdse inzet twee keer het modale inkomen of meer verdienen (dus €74.000 bruto of meer) kunnen geen aanspraak maken op de zorgbonus.

Hoe hoog is de zorgbonus 2021?
Het kabinet heeft een budget van €720 miljoen vastgesteld voor de zorgbonus 2021. Omdat de hoogte van de zorgbonus afhankelijk is van het aantal aanvragen, is de exacte hoogte van het te ontvangen bedrag op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal de bonus tussen de €200 en €240 per persoon komen te liggen.

Hoe kan ik de zorgbonus aanvragen?
De zorgbonus kan niet door zorgmedewerkers zelf worden aangevraagd. Dit moet gedaan worden door de zorgaanbieder (de werkgever) of de pgb-budgethouder. Zij beoordelen namelijk ook welke zorgmedewerkers in aanmerking komen. Voor zorgaanbieders geldt dat de aanvragen uiterlijk tot dinsdag 27 juli 18:00 kunnen worden ingediend via DUS-i. Pgb-budgethouders kunnen de aanvraag indienen via de SVB; voor hen geldt dezelfde deadline.

Wanneer wordt de zorgbonus uitgekeerd?
De zorgaanbieders en pgb-budgethouders ontvangen de zorgbonus in het laatste kwartaal van 2021, in de vorm van een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bonussen dienen vervolgens binnen 5 maanden aan de zorgmedewerkers uit te worden betaald.