Gerjanne van Gink werkte tijdens haar masterstudie in een verpleeghuis voor cliënten met dementie. Daar moest ze regelmatig handelingen aan de bewoners voordoen. “Als ik bijvoorbeeld een cliënt een tandenborstel gaf, gebruikte zij die om haar haren te kammen of de wasbak schoon te maken. Als ik de beweging van het tandenpoetsen voordeed, begreep de client weer wat ze moest doen”, vertelt Van Gink.

Zo werd het idee van de ADS-spiegel (Algemeen Dagelijkse Structuur) geboren. Die toont filmpjes aan de gebruiker om hen te helpen bij handelingen in de badkamer. Deze spiegel is voor mensen met een haperend brein een uitkomst, aangezien er niet altijd iemand aanwezig is om hen te helpen. Door deze innovatie kunnen ze hun dagelijkse handelingen zo lang mogelijk zelf doen.

De afgelopen jaren is Van Gink volop bezig geweest met het ontwikkelen van de ADS-spiegel. Zo is ze afgestapt van haar eerdere idee om echt een slimme spiegel te maken. In plaats daarvan is er een app ontwikkeld die op een tablet kan worden getoond. Deze tablet kan met zuignappen aan de spiegel worden bevestigd. De ADS-spiegel zal nu op grotere schaal worden getest, vooral in de thuissituatie.

Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans maakte in 2021 kennis met de ADS-spiegel. In de afgelopen periode heeft Zorgbalans afspraken gemaakt met Van Gink om haar innovatie te testen bij cliënten in de wijkzorg, het team Sociale Benadering Dementie en de negen ontmoetingscentra van de zorgorganisatie. Hiermee geeft de ouderenzorgorganisatie vorm aan haar ambitie om in 2030 toonaangevend te zijn in oplossingen voor de exploderende zorgvraag.

“Binnen Zorgbalans zijn we altijd op zoek naar innovatieve toepassingen”, vertelt Pieterse. “We willen onze cliënten helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en hier op eigen wijze vorm en inhoud aan te geven. Daar past de spiegel van Gerjanne van Gink uitstekend bij. We kijken ernaar uit om met elkaar deze innovatie door te ontwikkelen en voor onze cliënten beschikbaar te maken.”