De verschillen tussen de beroepsgroepen zijn groot wat betreft scholingsbudget, zowel in het aantal budgetten dat wordt uitgedeeld als in de hoogte van het bedrag. Zo heeft slecht 10 procent van de verzorgenden een scholingsbudget, tegenover 69 procent van de verpleegkundig specialisten.

Hoogte scholingsbudget

De hoogte van de bedragen lopen ook sterk uiteen. Gemiddeld is er 1080 euro beschikbaar per zorgmedewerker, maar verpleegkundig specialisten hebben met een scholingsbudget van € 1.460,- met afstand het meest te besteden. Verzorgenden hebben met gemiddeld € 722,- het minst te besteden. Verpleegkundigen zitten in beide gevallen middenin: 23 procent van hen krijgt een scholingsbudget, van gemiddeld € 972,-.

Volgens V&VN zijn deze bedragen te beperkt. Daarom pleit de beroepsvereniging voor de invoering van een individueel scholingsbudget van € 1500,- voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. “De zeggenschap over het eigen leerproces hoort bij verpleegkundigen en verzorgenden zelf te liggen”, zegt Bianca Buurman, voorzitter van V&VN. “Net zoals dat in andere sectoren van de samenleving, die wél een modern personeelsbeleid hebben, het geval is.”

Cao scholingsbudget

Volgens Buurman is er genoeg geld, maar komt dit niet op de goede plek terecht. “In alle zorg-cao’s zijn grote sommen geld gereserveerd voor scholing en ontwikkeling. Dat geld wordt echter niet goed besteed. Het komt maar beperkt terecht bij verpleegkundigen en verzorgenden. Het is belangrijk dat werkgevers ervoor zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden daadwerkelijk zelf kunnen beschikken over opleidingsgelden. Daar spreken we hen samen met de vakbond op aan.”

Vaak is dat nu nog niet het geval voor de verpleegkundigen en verzorgenden. 34 procent van hen kan helemaal of grotendeels niet beslissen over de besteding van hun scholingsbudget. Bij de verpleegkundig specialisten is dit beter geregeld: 76 procent kan helemaal of grotendeels zelf beslissen, 14 procent van hen kan dat niet.

Er is een breed draagvlak voor een individueel scholingsbudget. Buurman: “Dat is logisch: een scholingsbudget werkt voor zowel verpleegkundigen als verzorgenden. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.”