Het gaat om thuiszorgorganisaties Buurtzorg, PGVZ en Icare, ziekenhuis Isala en ouderenzorgorganisaties IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Door de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens, de zogeheten eOverdracht, leggen zorgorganisaties gegevens op dezelfde manier vast. Dat scheelt veel werk en tijd.

Wat is eOverdracht?

eOverdracht is een elektronische manier om gegevens op gestructureerde wijze te registreren en over te dragen tussen zorgverleners. Er zijn afspraken gemaakt over welke gegevens relevant zijn voor de overdracht en hoe deze moeten worden vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat verpleegkundigen en verzorgenden veel verschillende termen gebruiken in deze dossiers.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

De informatie zal voor patiënten toegankelijk worden in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving, ofwel PGO. Zo’n PGO is bijvoorbeeld een app of website. De zorgorganisaties zijn op dit moment bezig met het verwerken en ontsluiten van deze gegevens, zodat patiënten ze altijd zelf kunnen raadplegen en beheren. De ontsluiting naar PGO’s vindt plaats volgens de regels uit het MedMij afsprakenstelsel, zodat gegevens op een betrouwbare en veilige manier in de PGO terechtkomen.

Aan de nieuwe werkwijze hangen veel voordelen. Door het gebruik van eOverdracht wordt de zorg veiliger, aangezien er minder ruimte is voor verschillende interpretaties van zorgverleners. Daarnaast kunnen zorgverleners beter samenwerken en hoeven mensen hun verhaal niet opnieuw te vertellen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de patiënt en sluit de geleverde zorg beter op elkaar aan.