Een groot deel van de mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking krijgt te maken met gedragsproblemen. Ze zijn dan bijvoorbeeld apathisch, agressief of ‘s nachts onrustig. Dat gedrag kan een negatief effect hebben op de cliënt zelf en zijn omgeving. Wanneer dat het geval is, spreken we van onbegrepen gedrag of probleemgedrag.

Iedere patiënt is natuurlijk anders. Er is dan ook niet één oorzaak of één oplossing voor onbegrepen gedrag aan te wijzen. Dat zorgt ervoor dat zorgprofessionals in zowel de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg vaak niet weten hoe ze met een patiënt om moeten gaan die dit gedrag vertoont. Er zijn allerlei methodieken en richtlijnen die hen daarbij kunnen ondersteunen, maar Vilans concludeert dat ondersteuning vanuit de zorgorganisatie meer houvast kan bieden. De kennisorganisatie zet de beste manieren om dat te doen op een rij.

Goede scholing

Ten eerste merkt Vilans het belang van goede scholing op. Slechts een derde van de ondervraagden uit het onderzoek geeft aan dat ze tijdens hun vooropleiding genoeg hebben geleerd over onbegrepen gedrag. Zorgorganisaties moeten zorgen voor een goed aanbod met nuttige trainingen.

Duidelijke richtlijnen

Ook is het belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn. Dit kan zorgmedewerkers houvast bieden en de samenwerking tussen teams verbeteren. Dat sluit meteen aan op het derde verbeterpunt: samenwerking. Door goed samen te werken kunnen alle teamleden hun kennis en ervaring bundelen, waardoor ze sneller tot de beste werkwijze kunnen komen. Daarbij moet er aandacht zijn voor een veilige cultuur, waarin iedereen zijn zegje kan doen.

Volgens Vilans zorgt het gebruiken van deze adviezen ervoor dat zorgprofessionals hun werk beter kunnen doen. De tijdwinst die dit oplevert kan gebruikt worden om extra aandacht te geven aan de patiënt.

Op 14 februari 2023 organiseert Hart voor Zorg het congres: Onbegrepen gedrag? Leer het begrijpen. Verschillende experts geven daar uitleg over veelvoorkomende psychiatrische problemen, die de oorzaak kunnen zijn van onbegrepen gedrag bij ouderen. Klik hier voor meer informatie over het congres