Bij het startsein voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) vorige maand, schreef VWS-minister Conny Helder aan de Tweede Kamer dat beeldbellen en robots de norm worden in de ouderenzorg van de toekomst. De gemiddelde levensverwachting blijft stijgen en het aantal verzorgenden en verpleegkundigen neemt niet evenredig toe, getuige ook dit voorbeeld in Brabant. Volgens Helder is het inzetten van zorgrobots in de ouderenzorg daarom noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden en minder arbeidsintensief te maken.

Nu zijn zorgrobots wel vaker onderwerp van discussie in de (ouderen)zorg. Het roept allerlei vragen op, bijvoorbeeld of een robot wel echt het werk van zorgprofessionals kan doen. Misschien kan een robot bepaalde taken overnemen, maar kan het ook het menselijk contact vervangen? De overkoepelende vraag: is een toekomstbeeld van de ouderenzorg met de zorgrobot als nieuwe norm, realistisch?

Zorgrobots in ouderenzorg: wat gebeurt er al?

Henk Herman Nap, senior onderzoeker e-health bij Vilans denkt van wel. “In de huidige praktijk wordt al met verschillende systemen getest”, vertelt hij aan ANP Expert Support. “”Bijvoorbeeld in het GUARDIAN-project. Daarin ontwikkelen we een sociale robot die mantelzorgers ontlast door interactie met thuiswonende ouderen. De zorgrobot dient als metgezel en communiceert met gebruikers in het comfort van hun eigen huis. Het herinnert ze eraan om te eten, te drinken of medicijnen in te nemen en helpt bij het bieden van dagelijkse structuur.”

Wat Nap betreft wordt het steeds realistischer voor organisaties in de ouderenzorg om in te zetten op de zorgrobot. Daarbij verwijst hij ook naar de Kennisbank Digitale Zorg. “Door de Kennisbank kunnen organisaties profiteren van elkaars ervaringen. Zo kan de ene zorgaanbieder bijvoorbeeld gebruik maken van de pilotopzet van een andere organisatie. Dit maakt het mogelijk om kleine onderzoeken van verschillende organisaties te stapelen en stevigere conclusies te trekken over de meerwaarde van zorgtechnologie.”