De HAN focust in haar onderzoek en onderwijs op Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Fair Health. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Zo creëren we meer impact in de regio en werken we samen met partners aan innovatie.

Bij de HAN werken we aan concrete onderwerpen en vraagstukken uit de praktijk. Het is onzemissie dat onderwijs en onderzoek daarbij een logisch en samenhangend geheel vormen. Docenten weten hoe ze onderzoek moeten begeleiden, lectoren en onderzoekers zijn didactisch geschoold. Op die manier werken ze samen aan kennis- én beroepsontwikkeling.

De academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) is de academie waar zorgprofessionals, studenten, opleidingen en onderzoek samenkomen. We onderzoeken waar het beter, of anders kan, binnen de zorg. Professionals bouwen hier aan hun expertise, met 1 van onze (deeltijd)bachelors, masters of vele post-hbo-cursussen. Innovatief, ondernemend en onderzoekend, brengen ze zorg en vitaliteit hogerop.