Is jouw cliënt wilsonbekwaam ten aanzien van behandeling, zorg, verpleging en/of begeleidingsvraagstukken, dan moet hij vertegenwoordigd worden. Is er geen vertegenwoordiger beschikbaar? Dan moet bij de kantonrechter een mentor worden aangevraagd.

De vereniging Mentorschap Nederland ondersteunt de elf regionale stichtingen mentorschap bij het uitvoering geven aan goed mentorschap met behulp van betrokken en goed opgeleide vrijwilligers.