Ieder mens heeft het recht om het eigen leven te leiden en eigen keuzes te maken. Ieder mens heeft andere behoeften en wensen. Silverein biedt ondersteuning en zorg aan ouderen met een hulpvraag. Dit doen wij samen met de cliënt, familie en naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners in de zorg.

De persoonlijke benadering van zowel cliënten als onze (vrijwillige) medewerkers is de basis voor onze zorg. Wij kijken samen naar wat de cliënt zelf kan en waar naasten of vrijwilligers kunnen ondersteunen. Dit kan zo nodig worden aangevuld met technologische innovaties, ter bevordering van uw zelfredzaamheid. Zorgmedewerkers vullen aan met professionele zorg waar dit nodig is; bij u thuis of op een van onze locaties. Silverein speelt in op veranderingen en willen zich blijven aanpassen aan nieuwe omstandigheden door altijd te kijken hoe het anders, beter of slimmer kan.

Uiteindelijk beslist de cliënt, samen met zijn/haar naasten, over welke zorg we bieden. Want iedere keuze gaat over het leven van de cliënt: waar deze de zorg krijgt, of deze moet verhuizen, hoe deze revalideert, etc. Daarbij luisteren we ook goed naar het advies van specialisten, zoals de huisarts.

Meer weten over Silverein? Kijk dan op hun website.