Winclove is ervan overtuigd dat de diversiteit aan verschillende probiotische stammen in de multispecies producten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. De belangrijkste drijfveer van Winclove is het helpen van mensen door goed te zijn voor en hulp te bieden aan de mensen en de wereld om ons heen. En dat is waarom Winclove als missie heeft het beste bedrijf voor de wereld te willen zijn.