In een Herbergier wordt de zorg georganiseerd zoals je het voor jezelf zou willen. Met kernwaarden als waardigheid, veiligheid en keuzevrijheid wordt er voor gezorgd dat iedereen maximaal blijft meetellen in de maatschappij, ook al ben je dement. Een stel inwonende zorgondernemers zorgt er samen met hun team voor dat elke dag weer een mooie invulling krijgt. In de Herbergier draait de zorg daarom niet om regels en protocollen, maar om liefde en nabijheid. Iedereen kan er terecht.