Missie Philadelphia Zorg

Philadelphia helpt mensen met een beperking om een zo fijn mogelijk leven te leiden. Met naastenliefde als kernwaarde. Of het nu gaat om een lichte verstandelijke beperking of een ernstige meervoudige beperking: Philadelphia biedt ondersteuning op maat. Kleinschalig en dus dicht bij de mensen om wie het gaat, hun familie en belangenbehartigers. “Wij praten niet over jou, maar met jou”.

Wat doet Philadelphia Zorg?

Philadelphia biedt verschillende soorten woonvormen voor mensen met een beperking. Mensen kunnen er ‘begeleid wonen’, wat inhoudt dat ze hun eigen kamer of appartement hebben met een gezamenlijke ruimte waar bewoners samen kunnen komen. Het doel is om mensen zo verstandig mogelijk te laten wonen, met professionele ondersteuning.

Voor mensen met een zwaardere beperking biedt Philadelphia woonvormen met intensieve begeleiding en verzorging. ‘Beschermd wonen’ is ook een optie, bijvoorbeeld voor mensen met gedragsproblemen. Zij hebben vaak behoefte aan een rustige omgeving en begeleiding op maat. Verder zijn er ook speciale woonvormen voor mensen met dementie.

Philadelphia biedt verschillende vormen van dagbesteding. Door de vele mogelijkheden is er voor iedere cliënt wel een activiteit te vinden die bij hem of haar past. Zodat mensen een zinvolle invulling aan hun dag kunnen geven. Deze activiteiten kunnen gericht zijn op werk, onderwijs of beleving. Ook heeft Philadelphia een orthopedagogisch centrum met veel expertise in huis.

Activiteiten van Philadelphia Zorg

Philadelphia Zorg is in 1961 tot stand gekomen vanuit de behoeften van ouders van kinderen met een beperking. De zorg was destijds ingericht op opvang in grootschalige instituten, afgezonderd van de ‘normale’ samenleving. Met de oprichting van Stichting Philadelphia komen de eerste kleinschalige woonvormen tot stand, en deze zijn onmiddellijk een groot succes.

Zestig jaar later heeft Philadelphia 500 locaties, waar ruim 7 duizend medewerkers ondersteuning bieden aan ruim 8 duizend mensen met een beperking. Ze hebben een schat aan kennis en expertise in huis, waarmee ze zorgen voor de beste ondersteuning voor mensen met een beperking.