Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening waar 9 mensen met een verstandelijke beperking samen wonen met een stel inwonende zorgondernemers. Thomashuizen zijn ontstaan vanuit de zoektocht van een vader naar een woonplek voor zijn zoon Thomas. Hij zocht een plek waar Thomas zichzelf kon zijn en echt gezien werd. Die zoektocht is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van inmiddels 118 huizen waar mensen als Thomas zich veilig en geliefd voelen en met deskundige zorg omringd worden.