Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg geeft een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Hierbij kun je denken aan nieuw woonaanbod dat past bij de levensfase van de cliënt, maar ook aan groene initiatieven en technologische innovaties. Het rapport is op 11 maart aangeboden aan Rick Brink, adviseur op het gebied van inclusievraagstukken en voormalig minister van Gehandicaptenzaken. Brink: “Het rapport is een heel goede weergave van de trends die ik om mij heen zie in de levens van mensen met een beperking.”

Inclusiviteit

Met de titel ‘De maatschappij, dat zijn zij’ willen de onderzoekers onderstrepen dat er feitelijk geen onderscheid bestaat tussen ‘de maatschappij’ en de gehandicaptenzorg. Volgens hen heeft de snel veranderende maatschappij de gehandicaptenzorg juist hard nodig. Zo schrijft FWG-directeur Onderzoek en Innovatie Astrid Westerbeek in het voorwoord: “Deze branche weet hoe je plaats maakt voor anderen, hoe je omgaat met diversiteit en inclusie en kan helpen om – als koploper- het voortouw te nemen, gids te zijn en bruggen te slaan. Kortom, de gehandicaptenzorg is een spiegel voor ons allemaal.’

Invloed van trends

Naast het signaleren van trends kijkt het rapport ook naar de invloed van die trends op het werken in de gezondheidszorg. Zo zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat de sector constant zoekt naar de beste manier om het werk te doen met de beschikbare mensen. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld nieuwe functies om mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten zodanig te ondersteunen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

“Het rapport komt op een belangrijk moment”, legt Brink uit. “Dan denk ik vooral aan de punten die over duurzaamheid gaan, maar daar blijft het niet bij. De zorgvraag wordt complexer en iedereen wordt ouder, ook mensen met een beperking. Tegelijkertijd is er overal in de gezondheidszorg een personeelstekort. Die schaarste speelt ook een rol in de gehandicaptenzorg.”